Privacyverklaring

Emigreren-garfagnana.nl, gevestigd aan Via Leopoldo Nobili 8 55032 Castelnuovo di Garfagnana LU Italia, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.emigreren-garfagnana.nl
Via Leopoldo Nobili 8 55032 Castelnuovo di Garfagnana LU Italia
0031636451110

Marina Mooten is de Functionaris Gegevensbescherming van emigreren-garfagnana.nl. Zij is te bereiken via marina@emigreren-garfagnana.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

emigreren-garfagnana.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– E-mailadres
– Reacties
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marina@emigreren-garfagnana.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Emigreren-garfagnana.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Jouw een e-mail notificatie sturen wanneer een nieuw blogbericht online staat
– Dat je een reactie kunt achterlaten onder berichten op de blog
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Emigreren-garfagnana.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Samenwerking met derde partijen

Emigreren-garfagnana.nl werkt samen met de volgende partijen:

– MijnDomein is de host van deze website. Alle gegevens die je via mijn website ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van MijnDomein. MijnDomein heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast die je kunt lezen in hun privacyverklaring https://www.mijndomein.nl/over-mijndomein/privacy.
– Om e-mails te beantwoorden die via marina@emigreren-garfagnana.nl binnen komen, gebruikt emigreren-garfagnana.nl de e-maildiensten van MijnDomein en gmail. Deze partijen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Privacyverklaring van google gmail: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Privacyverklaring van MijnDomein https://www.mijndomein.nl/over-mijndomein/privacy.
– Emigreren-garfagnana.nl gebruikt Mailpoet voor het versturen van e-mail notificaties wanneer er een nieuw blogbericht is gepubliceerd. Mailpoet maakt gebruik van cookies om klik-, open- en vergelijkbare gegevens bij te houden. Mailpoet’s privacybeleid lees je op https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.
– Emigreren-garfagnana.nl gebruikt Google Analytics om het verkeer op de website te meten. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De data in de cookies zijn anoniem en bevatten geen persoonsgegevens. Google heeft een eigen privacybeleid dat je kunt lezen op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De opslagperiode en bewaartermijnen  van je persoonsgegevens worden tot een minimum beperkt. Emigreren-garfagnana.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Emigreren-garfagnana.nl verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Emigreren-garfagnana.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar marina@emigreren-garfagnana.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Emigreren-garfagnana.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Emigreren-garfagnana.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Emigreren-garfagnana.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Emigreren-garfagnana.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marina@emigreren-garfagnana.nl.

Wijzigingen aan deze privacy verklaring

Emigreren-garfagnana.nl behoudt te allen tijde het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.